Bài 28 : Trào lưu cải cách Duy Tân ở Việt Nam nửa cuối thế kỉ XIX

HUYNH NHAT TUONG VY
14 tháng 5 2017 lúc 18:36

Trần Đình Túc và Nguyễn Huy Tế (1868): xin mở cửa biển Trà Lí (Nam Định). - Đinh Văn Điền (1868) xin đẩy mạnh việc khai khẩn đất hoang và khai mỏ, phát triển buôn bán, chấn chỉnh quốc phòng. - Nguyễn Trường Tộ (1863 - 1871): đề nghị chấn chỉnh bộ máy quan lại. phát triển công, thương nghiệp và tài chính, chỉnh đốn võ bị, mở rộng ngoại giao, cải tổ giáo dục.Ế. - Nguyễn Lộ Trạch (1877- 1882) : đề nghị chấn hưng dân khí, khai thông dân trí, bảo vệ đất nước.

Bình luận (12)
Hà Trần
7 tháng 4 2017 lúc 16:55

Nguyễn Trường Tộ, Nguyễn Lộ Trạch, trần Đình Túc, Nguyễn Huy Kế, Đinh Văn Điền

Bình luận (0)
Ba Thị Bích Vân
20 tháng 4 2017 lúc 6:45

Nguyễn Trường Tộ, Nguyễn Lộ Trạch, trần Đình Túc, Nguyễn Huy Kế, Đinh Văn Điền Lý do: triều đình bảo thủ, cự tuyệt, đối lập với mọi sự cải cách .

Bình luận (0)
Kamui
12 tháng 4 2017 lúc 20:10

Các đề nghị cải cách ở Việt Nam cuối thế kỉ XIX không thực hiện được vì: - Các đề nghị cải cách vẫn mang tính chất lẻ tẻ, rời rạc, chưa xuất phát từ những cơ sở bên trong, chưa động chạm tới những vấn đề cơ bản của thời đại : Giải quyết hai mâu thuẫn chủ yếu của xã hội Việt Nam là mâu thuẫn giữa nhân dân ta với thực dân Pháp xâm lược và giữa công dân với thuộc địa phong kiến - Triều đình phong kiến bảo thủ,bất lực trong việc thích ứng với hoàn cảnh nên đã không chấp nhận những thay đổi và từ chối mọi đề nghị cải cách.

Bình luận (0)
Hà Trần
7 tháng 4 2017 lúc 16:56

* Các đề nghị cải cách ở Việt Nam cuối thế kỉ XIX không thực hiện được vì: - Các đề nghị cải cách vẫn mang tính chất lẻ tẻ, rời rạc, chưa xuất phát từ những cơ sở bên trong, chưa động chạm tới những vấn đề cơ bản của thời đại. - Triều đình phong kiến bảo thủ, cự tuyệt mọi đề nghị cải cách.

Bình luận (0)
Quỳnh
12 tháng 4 2017 lúc 20:42

Các đề nghị cải cách ở Việt Nam cuối thế kỉ XIX không thực hiện được vì: - Các đề nghị cải cách vẫn mang tính chất lẻ tẻ, rời rạc, chưa xuất phát từ những cơ sở bên trong, chưa động chạm tới những vấn đề cơ bản của thời đại. - Triều đình phong kiến bảo thủ, cự tuyệt mọi đề nghị cải cách.

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN