BÀI 2. Chất

Rachel Gardner
13 tháng 9 2017 lúc 12:58

a, Vật thể tự nhiên: cây bàng, con trâu

Vật thể nhân tạo: đường sắt, ống cống

b, Nói được: ở đâu có vật thể, ở đó có chất vì:

Chất là thành phần cấu tạo nên vật thể.

Bình luận (0)
Nhật Linh
27 tháng 4 2017 lúc 22:06

a) Hai vật thể tự nhiên : nước, cây,...

Hai vật thể nhân tạo : ấm nước, bình thủy tinh,...

b) Bởi vì, trong tự nhiên chất có mặt ở khắp nơi từ trong vật thể tự nhiên đến vật thể nhân tạo (bao gồm chất hay hỗn hợp một số chất). Do đó, ta có thể nói rằng, ở đâu có vật thể, ở đó có chất.

Bình luận (0)
Dương Hạ Chi
4 tháng 6 2017 lúc 13:29

a) Hai thí dụ vật thể tự nhiên: Các vật thể tự nhiên gồm một số chất khác nhau: thân cây mía, khí quyển.

Hai thí dụ vật thể nhân tạo: Các vật thể nhân tạo được làm vật liệu do quá trình gia công chế biến tạo nên: cốc thủy tinh, thau mủ.

b) Vì sao nói được ở đâu có vật thể là ở đó có chất vì chất có ở khắp nơi và chất là thành phần tạo nên vật thể.

Bình luận (0)
Nhật Linh
27 tháng 4 2017 lúc 22:06

a) Nhôm : Ấm đun nước, muỗng ăn, lõi dây điện,...

b) Thủy tinh : Ly nước, chậu cà kiểng, mắt kính,...

c) Chất dẻo : Thau nhựa, thùng đựng rác, đũa,...

Bình luận (0)
Dương Hạ Chi
4 tháng 6 2017 lúc 13:35

Hãy kể tên ba vật thể được làm bằng :

a) Nhôm: thìa(muỗng), mâm,khung cửa,...

b) Thủy tinh: tô, chén(bát), ly,...

c) Chất dẻo: thau(chậu), lược, thước,...

Bình luận (0)
T.Thùy Ninh
Thiếu tá -
4 tháng 6 2017 lúc 14:46

Nhôm : Ấm đun nước, muỗng ăn, lõi dây điện,...

Thủy tinh : Ly nước, chậu cà kiểng, mắt kính,...

Chất dẻo : Thau nhựa, thùng đựng rác, đũa,...

Bình luận (0)
Nhật Linh
27 tháng 4 2017 lúc 22:06

- Vật thể : Cơ thể người, lõ bút chì, dây điện, áo, xe đạp.

- Chất : nước, than chì, xenlulozơ, nilon, sắt, nhôm, cao su.

Bình luận (0)
Xuan Thuy
4 tháng 6 2017 lúc 18:22

Chất:b-c-e

Vật thể:a-d

Bình luận (0)
Tạ Thị Diễm Quỳnh
11 tháng 6 2017 lúc 15:40
Vật thể Chất
Cơ thể người Nước
Bút chì Than chì
Dây điện Chất dẻo, đồng
Áo Xenlulozo, nilon
Xe đạp Sắt, nhôm, cao su

Bình luận (0)
Nhật Linh
27 tháng 4 2017 lúc 22:07

Lập bảng so sánh :

Màu

Vị

Tính tan trong nước

Tính cháy

Muối ăn

Trắng

Mặn

Tan

Không

Đường

Nhiều màu

Ngọt

Tan

Cháy

Than

Đen

Không

Không

Cháy

Bình luận (0)
T.Thùy Ninh
Thiếu tá -
4 tháng 6 2017 lúc 14:45

Màu

Vị

Tính tan trong nước

Tính cháy

Muối ăn

Trắng

Mặn

Tan

Không

Đường

Nhiều màu

Ngọt

Tan

Cháy

Than

Đen

Không

Không

Cháy

Bình luận (0)
Trần Võ Lam Thuyên
24 tháng 6 2017 lúc 10:29
Muối ăn Đường Than
Màu Trắng Có nhiều màu Đen
Vị Mặn Ngọt Không có vị
Tính tan trong nước Hòa tan được Hòa tan được Không hòa tan được
Tính cháy được Không cháy được Cháy được Cháy được

Chúc bạn học tốt!

Bình luận (0)
Nhật Linh
27 tháng 4 2017 lúc 22:08

Quan sát kĩ một chất chỉ có thể biết được (thể, màu...)Dùng dụng cụ đo mới xác định được (nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi, khối lượng riêng...) của chất. Còn muốn biết một chất có tan trong nước, dẫn được điện hay không thì phải (làm thí nghiệm...)"

Bình luận (0)
Linh subi
27 tháng 4 2017 lúc 22:09

Quan sát kĩ một chất chỉ có thể biết được (thể, màu...)Dùng dụng cụ đo mới xác định được (nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi, khối lượng riêng...) của chất. Còn muốn biết một chất có tan trong nước, dẫn được điện hay không thì phải (làm thí nghiệm...)"

Bình luận (0)
T.Thùy Ninh
Thiếu tá -
5 tháng 6 2017 lúc 20:26

Quan sát kĩ một chất chỉ có thể biết được (thể, màu...)Dùng dụng cụ đo mới xác định được (nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi, khối lượng riêng...) của chất. Còn muốn biết một chất có tan trong nước, dẫn được điện hay không thì phải (làm thí nghiệm...)"

Bình luận (0)
Linh subi
27 tháng 4 2017 lúc 22:08

Để có thể nhận biết được khí này có trong hơi thở của ta, ta làm theo cách sau : lấy một ly thủy tinh có chứa nước vôi trong và thổi hơi thở sục qua. Khi quan sát, ta thấy li nước vôi bị vẩn đục. Vậy trong hơi thở của ta có khí cacbonic đã làm đục nước vôi trong.

Bình luận (0)
Nhật Linh
27 tháng 4 2017 lúc 22:08

Để có thể nhận biết được khí này có trong hơi thở của ta, ta làm theo cách sau : lấy một ly thủy tinh có chứa nước vôi trong và thổi hơi thở sục qua. Khi quan sát, ta thấy li nước vôi bị vẩn đục. Vậy trong hơi thở của ta có khí cacbonic đã làm đục nước vôi trong.

Bình luận (0)
Ichigo Kurosaki
1 tháng 6 2017 lúc 20:09

Dung dich nước vôi trong có CTHH là Ca(OH)2 Để biết xem trong hơi thở ta có cacbonic hay ko, ta chỉ cần hà hơi vào dd nước vôi trong (dư). Ta thấy dd bị vẩn đục. Vậy trong hơi thở ta có cacbonic Ca(OH)2 + CO2 \(\rightarrow\) CaCO2 + H2O

Bình luận (0)
Nhật Linh
27 tháng 4 2017 lúc 22:09

a) Giống nhau : đều là chất lỏng, không màu, có thể hòa tan các chất khoáng.

Khác nhau : nước cất là nước tinh khiêt, có thể pha chế được thuốc tiêm ; nước khoáng chứa nhiều chất tan, nó là một hỗn hợp.

b). Nước khoáng uống tốt hơn nước cất vì nó có một số chất hòa tan có lợi cho cơ thể, nước cất uống có thể chậm tiêu hóa hơn so với nước khoáng.

Bình luận (0)
Ichigo Kurosaki
1 tháng 6 2017 lúc 20:07

a) Giống nhau : đều là chất lỏng, không màu, có thể hòa tan các chất khoáng.

Khác nhau : nước cất là nước tinh khiêt, có thể pha chế được thuốc tiêm ; nước khoáng chứa nhiều chất tan, nó là một hỗn hợp.

b). Nước khoáng uống tốt hơn nước cất vì nó có một số chất hòa tan có lợi cho cơ thể, nước cất uống có thể chậm tiêu hóa hơn so với nước khoáng.

Bình luận (0)
T.Thùy Ninh
Thiếu tá -
6 tháng 6 2017 lúc 17:52

a) Giống nhau : đều là chất lỏng, không màu, có thể hòa tan các chất khoáng.

Khác nhau : nước cất là nước tinh khiêt, có thể pha chế được thuốc tiêm ; nước khoáng chứa nhiều chất tan, nó là một hỗn hợp.

b). Nước khoáng uống tốt hơn nước cất vì nó có một số chất hòa tan có lợi cho cơ thể, nước cất uống có thể chậm tiêu hóa hơn so với nước khoáng.

Bình luận (0)
Nhật Linh
27 tháng 4 2017 lúc 22:09

Nitơ lỏng sôi ở -196 oC, oxi lỏng sôi ở - 183 oC cho nên ta có thể tách riêng hai khí này bằng cách hạ thấp nhiệt độ để hóa lỏng không khí. Hóa lỏng không khí rồi nâng nhiệt độ xuống của không khí đến -196 oC, nitơ lỏng sôi và bay lên trước, còn oxi lỏng đến - 183 oC mới sôi, tách riêng được hai khí.

Bình luận (0)
ko tên
7 tháng 5 2017 lúc 19:07

Ta dùng biện pháp hạ nhiệt độ để cho oxi hóa lỏng trước ở nhiệt độ -183độ c rồi sau đó nito sẽ hóa lỏng sau ở nhiệt độ -196 độ c thì ta có thể tách riêng oxi và nito trong ko khí

Bình luận (0)
Ichigo Kurosaki
1 tháng 6 2017 lúc 20:04

​- Ta có thể tách nitơ lỏng và oxi long bằng cách

- Do nitơ hóa lỏng ở nhiệt độ -196oC, oxi hóa lỏng ở nhiệt độ -183oC cho nên ta có thể tách hai khí này ra bằng cách hạ thấp nhiệt độ để hóa lỏng không khí.Hóa lỏng không khí rồi nâng nhiệt độ xuống của không khi đến -196oC,nitơ lỏng sôi và bay hơi lên trước.

- Roi nang nhiet do len -183oC ,độ oxi sôi ở nhiệt độ -183oC,ta tách được oxi

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN