Luyện tập tổng hợp - Hỏi đáp

Chào các bạn, mình định tổ chức cuộc thi tiếng anh cơ bản cho các bạn lớp 6. Bạn nào có nhu cầu thì làm bài test này nhé! Mình cần 12 bạn thì mới tổ chức đc. Người thằng đc gì thì mình sẽ công bố sau nhé! Mình ra bài test xong các bạn trả lời ở phần trả lời nhé vì mình ko biết làm trắc nghiệm thế nào. Bây giờ mình bắt đầu luôn nhé! Mỗi vòng sẽ có 2 đề. Riêng vòng này có 1 đề.

VÒNG TUYỂN CHỌN

BỘ ĐỀ 1

1. Chọn từ hoặc cum từ đúng nhất.(6đ)
1. She .... long heir
A. have B. does C. has D. do
2. What .... is your car ?
A. color B. this C. that D. the
3. How .... milk do you need ?
A. many B. much C.little D. far
4. Mary .... to music now
A. listens B. listen C. is listening D. listening
5. What is the weather .... in the winter ?
A. cold B. like C. warm D. hot
6. Do you help your mother .... the housework ?
A. for B. about C.with D. on
2.Hoàn thành các câu sau dùng (2đ)
( how many / how much / how often / how long )
1, .... do you go swimming ? twice a week.
2,.... students are there in your class ? forty.
3,.... rice do you want ? two kilos
4,.... are you going to stay with your aunt ?
3. Hoàn thành đoạn hội thoại rồi trả lời các câu hỏi.
Salergirl : Can I ............. you ?
Lan : Yes, ...........a sandwich and a glass of lemon juice, please.
Salergirl : ...........................
Lan : Thanks, .......are they ?
Salergirl : Two thousand five hundred dong . Thank you .
Questions :
1)What does Lan want ?
.......................................................................................
2)Where is she ? ............................
THẾ NHÉ! BYE! MONG MỌI NGƯỜI SẼ ỦNG HỘ.
1 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.