Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hưng Yên , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 0
Số lượng câu trả lời 5
Điểm GP 0
Điểm SP 3

Người theo dõi (17)

Trà My Bui
Thanh
Phạm Ngọc Anh
Messi

Đang theo dõi (0)