Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nam , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 8
Số lượng câu trả lời 5
Điểm GP 1
Điểm SP 3

Người theo dõi (7)

Pukapuka Molulu
Joen Jungkook
Park Min Young
Bae Suzy

Đang theo dõi (17)