Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hải Phòng , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 4
Số lượng câu trả lời 29
Điểm GP 0
Điểm SP 6

Người theo dõi (1)

lê hương giang

Đang theo dõi (9)