Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Lưu học sinh đang ở nước ngoài , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 28
Số lượng câu trả lời 24
Điểm GP 3
Điểm SP 21

Người theo dõi (3)

Ngân Hà

Đang theo dõi (23)

Violet
Hà Thùy Dương
Lê Thị Hải
Pham Thi Linh
ATNL

Dòng thời gian