Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hải Phòng , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 4
Số lượng câu trả lời 9
Điểm GP 2
Điểm SP 6

Người theo dõi (2)

Trần Thùy Linh
Huyền Trang

Đang theo dõi (4)


Chủ đề:

Ôn tập học kì I

Câu hỏi:

Câu 1: khu vực nào của châu Á là nơi qua lại giữa 3 châu lục

Câu 2: các tài nguyên khoáng sản quan trọng nhất của khu vực Tây Nam Á là gì?

Câu 3: kênh đào Xuy-ê rút ngắn khoảng cách giao thông đường biển của châu lục nào?

Câu 4: ngành công nghiệp nào phát triển nhất khu vực Tây Nam Á, vì sao?

Câu 5: độ cao và vị trí của dãy núi Hi-ma-lay-a?

Câu 6: kể tên các đồng bằng và diện tích các đồng bằng ở Nam Á

Câu 7: khu vực nào có dân số và mật độ dân số cao nhất châu Á

Câu 8: Ấn Độ là quốc gia nằm trong khu vực nào của châu Á?

Câu 9: giá trị sản lượng công nghiệp Ấn Độ đứng thứ mấy trên thế giới?

Câu 10: giải thích vì sao ở vĩ độ với VN nhưng mùa đông ở Nam Á lại ấm hơn Việt Nam?

Câu 11: quốc gia nào thực hiện tốt cuộc " cách mạng xanh" và " cách mạng trắng"

Câu 12: khu vực Đông Á bao gồm những quốc gia và lãnh thổ nào? 

Câu 13: vì sao phần Hải Đảo của Đông Á thường xuyên có núi lửa và động đất?

Câu 14: khí hậu nhiệt đới gió mùa có ảnh hưởng tới sản xuất và đời sống ở Nam Á?

Câu 15: Trung Quốc và Nhật Bản đã đạt được những thành tựu lớn nào trong phát triển kinh tế, vì sao?

Câu 16: cho bảng số liệu: cơ cấu các ngành kinh tế của Ấn Độ ( sgk/39 )

- nhận xét về sự chuyển dịch cơ cấu của ngành kinh tế của Ấn Độ 

- sự chuyển dịch đó phản ánh xu hướng phát triển kinh tế như thế nào?

Chủ đề:

Ôn tập học kì I

Câu hỏi:

Câu 1: khu vực nào ở châu Á là nơi qua lại giữa 3 khu vực

Câu 2: các tài nguyên khoáng sản quan trọng nhất của khu vực Tây Nam Á là gì?

Câu 3: kênh đào Xuy-ê rút ngắn khoảng cách giao thông đường biển của châu lục nào?

Câu 4: ngành công nghiệp nào phát triển nhất của khu vực Tây Nam Á, vì sao?

Câu 5: độ cao và vị trí của dãy núi Hi-ma-lay-a?

Câu 6: kể tên các đồng bằng và diện tích các đồng bằng ở Nam Á

Câu 7:khu vực nào có số dân và mật độ dân số cao nhất châu Á

Câu 8:Ấn Độ là quốc gia nằm trong khu vực nào của châu Á

Câu 9: giá trị sản lượng công nghiệp Ấn Độ đứng thứ mấy trên thế giớiCâu 10:Giải thích vì sao ở vĩ độ với Việt Nam nhưng mùa đông ở Nam Á lại ấm hơn Việt NamCâu 11:quốc gia nào thực hiện tốt cuộc "cách mạng xanh" và "cách mạng trắng"Câu 12:khu vực Đông Á bao gồm những quốc gia và lãnh thổ nàoCâu 13:Vì Sao phần hải đảo của Đông Á thường xuyên có núi lửa và động đất?Câu 14:khí hậu nhiệt đới gió mùa có ảnh hưởng gì đối với sản xuất và đời sống ở Đông ÁCâu 15:khí hậu nhiệt đới gió mùa có ảnh hưởng gì đối với sản xuất và đời sống ở Đông ÁCâu 16:Trung Quốc và Nhật Bản đã đạt được những thành tựu lớn nào trong phát triển nền kinh tế ,vì sao?Câu 17: cho bảng số liệu: cơ cấu các ngành kinh tế của Ấn Độ (sgk/39)- nhận xét về sự chuyển dịch cơ cấu của ngành kinh tế của Ấn Độ- sự chuyển dịch đó phản ánh xu hướng phát triển kinh tế như thế nào