Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Phú Thọ , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 5
Số lượng câu trả lời 25
Điểm GP 6
Điểm SP 17

Người theo dõi (7)

Nguyen Thi Tra My
Nguyễn Hà
Hạ Mộc
hi
hi
tran dinh binh

Đang theo dõi (0)