Đỗ Ngọc Tuệ Minh

Đỗ Ngọc Tuệ Minh

  • Số câu hỏi 4
  • Số câu trả lời 27
  • Điểm thành tích 3GP 18SP
Theo dõi

Trích ngang

Trường học

Trường THCS Hồng Bàng


Địa chỉ

Quận Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên kết