Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Phú Yên , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 30
Số lượng câu trả lời 12
Điểm GP 2
Điểm SP 12

Người theo dõi (14)

Đang theo dõi (17)

Thedien Vo
Nam Nguyễn
Lê
Hari Bắp

Dòng thời gian