Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Lưu học sinh đang ở nước ngoài , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 23
Số lượng câu trả lời 34
Điểm GP 0
Điểm SP 10

Người theo dõi (4)

Tojimomi Ngoc
Lộ Mạn Mạn
Mộc Lung Hoa
phạm nhất duy

Đang theo dõi (9)

Minh Thư
Phan Thùy Linh
Nguyen Thi Mai