Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Thái Bình , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 9
Số lượng câu trả lời 103
Điểm GP 0
Điểm SP 75

Người theo dõi (19)

Đang theo dõi (3)