Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hòa Bình , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 3
Số lượng câu trả lời 50
Điểm GP 0
Điểm SP 25

Người theo dõi (15)

Karry Quỳnh
jllkj lkjl
Ninh Hoàng Khánh
Karry Nguyễn

Đang theo dõi (6)

Suki Yuuki
Bui Anh Thu
Sky SơnTùng
Batalha Herobrine

Dòng thời gian