Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nội , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 25
Số lượng câu trả lời 44
Điểm GP 2
Điểm SP 12

Người theo dõi (8)

Hằng 2005
EDG
EDG
Zun Yerri
Cute Boy

Đang theo dõi (29)

Natalya
I ♥ Jungkook
Mai Linh
Thy Nguyễn

Dòng thời gian