Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nội , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 5
Số lượng câu trả lời 216
Điểm GP 4
Điểm SP 151

Người theo dõi (14)

châu á
ken mun
Ami Ngọc
Huỳnh Noo

Đang theo dõi (2)

Linn
Bí Mật Nha !

Dòng thời gian


Câu trả lời:

.