Nguyễn Vũ Đăng Trọng

Nguyễn Vũ Đăng Trọng

  • Số câu hỏi 53
  • Số câu trả lời 35
  • Điểm thành tích 1GP 9SP
Theo dõi

Trích ngang

Trường học

Trường THCS Yên Hòa


Địa chỉ

Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Liên kết