Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Bình Định , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 2
Số lượng câu trả lời 4
Điểm GP 0
Điểm SP 6

Người theo dõi (12)

Đang theo dõi (16)

Chu Diệu Linh
Huyền Anh Kute
Đức Minh
FC BLACK PINK