Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Ninh Bình , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 37
Số lượng câu trả lời 47
Điểm GP 17
Điểm SP 54

Người theo dõi (5)

Kiều Hằng
Su Min
dangthuylinh
meo mun xinh
Phạm Ngọc Anh

Đang theo dõi (5)