Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Gia Lai , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 0
Số lượng câu trả lời 306
Điểm GP 0
Điểm SP 271

Người theo dõi (14)

Hạ Vy
 Thảo Phương
Taehyung Kim
lucy heartfilia

Đang theo dõi (5)