Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Chưa có thông tin , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 0
Số lượng câu trả lời 15
Điểm GP 31
Điểm SP 69

Người theo dõi (5)

NoProSaber
Lê Văn Dũng
Nguyễn Quang
Mori Ran

Đang theo dõi (1)

Hà Đức Thọ