Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Nghệ An , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 23
Số lượng câu trả lời 51
Điểm GP 8
Điểm SP 43

Người theo dõi (3)

hami
anti the
Nga Nguyễn Thị

Đang theo dõi (0)

Dòng thời gian