Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Phú Thọ , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 23
Số lượng câu trả lời 21
Điểm GP 0
Điểm SP 5

Người theo dõi (22)

Đang theo dõi (9)

Chii Bé
Phạm Bảo Long
MINH MINH
Học 24h