Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Chưa có thông tin , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 2
Số lượng câu trả lời 186
Điểm GP 54
Điểm SP 256

Người theo dõi (41)

Hà Trang
Hoàng KLT NINJA
Lạnh lùng girl
Nguyễn Mai Anh

Đang theo dõi (0)

Dòng thời gian


Câu trả lời:

No Name... ủa lq gì đn b?