Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Phú Thọ , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 14
Số lượng câu trả lời 2
Điểm GP 0
Điểm SP 0

Người theo dõi (11)

Đang theo dõi (3)

Thảo Phương
Chu Diệu Linh
Linh Phương

Dòng thời gian