Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hải Dương , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 3
Số lượng câu trả lời 11
Điểm GP 6
Điểm SP 70

Người theo dõi (1)

Linh

Đang theo dõi (0)