Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Bình Định , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 0
Số lượng câu trả lời 21
Điểm GP 0
Điểm SP 6

Người theo dõi (3)

Chipu Tran
Ngọc Kim Anh
I hate you

Đang theo dõi (0)

Dòng thời gian