Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Bình Định , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 19
Số lượng câu trả lời 195
Điểm GP 2
Điểm SP 75

Người theo dõi (91)

bangtan
Phạm Vân Anh
Nhóc Mikan

Đang theo dõi (204)

Quìn
Như Quỳnh Võ
Nguyen Cong Minh
Bastkoo