Phạm Hà Trang

Phạm Hà Trang

  • Số câu hỏi 23
  • Số câu trả lời 18
  • Điểm thành tích 1GP 7SP
Theo dõi

Trích ngang

Trường học

Trường THCS Lê Lợi


Địa chỉ

Quận Hà Đông, Hà Nội

Liên kết