Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Bắc Giang , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 2
Số lượng câu trả lời 28
Điểm GP 0
Điểm SP 134

Người theo dõi (63)

Thiên Yết
Tống Kim Tài
Tachibana Kanade
Snow White
Trần Khánh Linh

Đang theo dõi (80)

Trần Hải Yến
Khanh Lê
Akita Izuki