Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nội , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 45
Số lượng câu trả lời 335
Điểm GP 9
Điểm SP 311

Người theo dõi (64)

Kevin Nguyễn
Karina Nguyễn
Ngọc Nguyễn
Mai Jue Bin

Đang theo dõi (35)

Dòng thời gian