Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Lai Châu , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 34
Số lượng câu trả lời 111
Điểm GP 59
Điểm SP 277

Người theo dõi (101)

nhok Hùng
EDOGAWA CONAN
Đào Dương
Khánh My
$Mr.VôDanh$

Đang theo dõi (4)