Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Long An , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 1
Số lượng câu trả lời 311
Điểm GP 41
Điểm SP 514

Người theo dõi (53)

Đang theo dõi (0)

Dòng thời gian