Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Chưa có thông tin , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 0
Số lượng câu trả lời 1
Điểm GP 1
Điểm SP 6

Người theo dõi (63)

Yu Yu
G.Dr
mai văn hiếu

Đang theo dõi (0)