Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Bắc Ninh , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 4
Số lượng câu trả lời 0
Điểm GP 0
Điểm SP 0

Người theo dõi (3)

Quỳnh Hương
Thùy Ngân

Đang theo dõi (4)

Nguyễn Duy Lập
Thùy Ngân