Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Bình Thuận , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 22
Số lượng câu trả lời 300
Điểm GP 43
Điểm SP 293

Người theo dõi (73)

Hoàng Kim Anh
Yukina Trần
Jeon Cooky
Tendou Kazuto

Đang theo dõi (28)