Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Lưu học sinh đang ở nước ngoài , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 4
Số lượng câu trả lời 7
Điểm GP 0
Điểm SP 8

Người theo dõi (28)

Đang theo dõi (1)

Hà Đức Thọ