Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nội , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 12
Số lượng câu trả lời 106
Điểm GP 2
Điểm SP 87

Người theo dõi (20)

ĐỖ CHÍ DŨNG
Thien Thien
Jin Kaidou

Đang theo dõi (41)