Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Chưa có thông tin , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 11
Số lượng câu trả lời 128
Điểm GP 6
Điểm SP 273

Người theo dõi (77)

Trungg Hiếuu
TFBoys
Azuzawa Misaki
Hải Yến Jassa

Đang theo dõi (5)