Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Nghệ An , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 3
Số lượng câu trả lời 97
Điểm GP 29
Điểm SP 79

Người theo dõi (10)

Phạm Ngọc Anh
sád
Bống Bii

Đang theo dõi (0)

Dòng thời gian


Câu trả lời:

sai đề