Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Chưa có thông tin , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 12
Số lượng câu trả lời 11
Điểm GP 1
Điểm SP 7

Người theo dõi (1)

Vương Hạ Mĩ

Đang theo dõi (10)

Như
Nguyễn Huy Tú
Trần Việt Linh

Dòng thời gian