Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Thái Bình , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 3
Số lượng câu trả lời 8
Điểm GP 3
Điểm SP 22

Người theo dõi (2)

yriva dinh
chichi

Đang theo dõi (12)