Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Chưa có thông tin , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 4
Số lượng câu trả lời 2
Điểm GP 0
Điểm SP 1

Người theo dõi (2)

phynit
ongtho

Đang theo dõi (1)

ongtho

Dòng thời gian