Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Bà Rịa - Vũng Tàu , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 43
Số lượng câu trả lời 37
Điểm GP 0
Điểm SP 7

Người theo dõi (2)

Đang theo dõi (22)

Cầm Đức Anh
qwerty
Trung Cao
Đức Minh

Dòng thời gian