Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hải Phòng , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 0
Số lượng câu trả lời 50
Điểm GP 0
Điểm SP 28

Người theo dõi (36)

Kimtaehyung
Pham Thi Giang
Đỗ Phương Nam
kato Kite

Đang theo dõi (14)

Kudo shinichi
Nam Anh