Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Nghệ An , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 3
Số lượng câu trả lời 6
Điểm GP 0
Điểm SP 0

Người theo dõi (14)

Đang theo dõi (58)

Lovers
Fɑɭυ
nguyenthihuong