Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nội , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 81
Số lượng câu trả lời 13
Điểm GP 0
Điểm SP 0

Người theo dõi (7)

Đỗ Vân Khánh
Kotoshiwa Fuwa
ken mun

Đang theo dõi (1)

phynit

Dòng thời gian