Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Quảng Trị , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 7
Số lượng câu trả lời 11
Điểm GP 1
Điểm SP 6

Người theo dõi (3)

Đang theo dõi (5)

Mỹ Diệu Lê
Minh ♫
Nhã Yến

Dòng thời gian