Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Chưa có thông tin , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 4
Số lượng câu trả lời 149
Điểm GP 23
Điểm SP 181

Người theo dõi (40)

KYAN Gaming
linhyunna
Minz Ank

Đang theo dõi (7)

linhyunna
Mai Hiền
Hà Đức Thọ
Thiên Tử