Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Quảng Bình , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 1
Số lượng câu trả lời 15
Điểm GP 3
Điểm SP 58

Người theo dõi (13)

Phạm Ngọc Anh
Phê Pha Gơn
luong le ha vy
Linnguhoc
Duong Thi Nhuong

Đang theo dõi (1)

Hồ Mỹ Linh

Dòng thời gian